Andrahandsuthyrning

Föreningen tillåter andrahandsuthyrning under vissa villkor.

All uthyrning måste registreras så att föreningen vid behov kan komma i kontakt med bostadsrättsinnehavaren och andrahandshyresgästen. Använd formuläret som finns här >>

  1. Uppge fullständiga kontaktuppgifter till dig som är bostadsrättsinnehavare.
  2. Uppge fullständiga kontaktuppgifter till din andrahandshyresgäst.
  3. Ange datum för in- och utflyttning för din uthyrningsperiod.
  4. Direkt efter att din uthyrningsperiod är slut ska du ta bort de personuppgifter för din hyresgäst som du registrerat.

Andrahandshyresgäster är alltid bostadsrättsinnehavarens ansvar. Lagar och regler om störning och misskötsel gäller givetvis även din andrahandshyresgäst. Om din andrahandshyresgäst stör eller missköter sig är du skyldig att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Ändring eller tillägg av andrahandshyresgästens namn görs av medlem endast för postlåda, inte vid porttavla eller dörr. 

Att tänka på!

  • Om du som medlem aldrig bor i lägenheten utan alltid hyr ut är det någon form av verksamhet och inte boende. Det anser styrelsen strider mot föreningens stadgar om att bedriva affärsverksamhet.
  • Skatteverket tillåter hyresintäkter upp till 40 000 kronor utan deklarationsplikt. När du hyr ut din bostad för tillfälligt logi till olika hyresgäster mer än sammanlagt 16 veckor och omsättningen överstiger 50 000 kronor under ett år blir uthyrningen momspliktig. Mer information på Skatteverket.se/Uthyrning av bostad.
  • Det finns många saker att tänka på innan man hyr ut sin bostadsrätt i andra hand. Här har Fastighetsägarna samlat det allra viktigaste du behöver känna till, bl a vad du behöver ha för försäkring. Läs mer här >>