Hantering av nyckelbrickor

Vi använder oss av ett system med elektroniska nyckelbrickor. Dessa hålls mot portkodslådan vid ytterdörren för att låsa upp. Mellan klockan 23:00 och 06:00, är det enbart bricka som gäller. Övrig tid går det att komma in med enbart kod.

Om du behöver en extra bricka eller spärra en bricka

Skulle du vara i behov av en extra bricka ska du vända dig till Tekab. OBS! Kom även ihåg att spärra borttappade brickor. Spärra brickan genom att antingen ringa Södermalmslås på 08-640 65 00 och uppge den borttappade brickans serienummer. Eller, om du inte minns serienumret, kontakta Tekab..