Renovering

Vad får jag göra och vad får jag inte göra i min lägenhet?

Juridiskt äger föreningen huset och dess lägenheter, medan du som medlem äger en andel i föreningen som ger dig rätt att nyttja din bostad (en så kallat bostadsrätt). Detta gör att du inte kan göra vilka förändringar som helst utan att rådgöra med styrelsen.

Alla ändringar som berör fasta installationer, t ex vattenledningar, avlopp, köksskåp, ventilation, el, handfat, toalett, väggar, golv, tak etc. måste godkännas av styrelsen. Orsaken är att många funktioner i en enskild lägenhet kan – om de byggs om – påverka andra lägenheter.

Riktlinjer 

  • Fasta elinstallationer skall utföras av behörig installatör.
  • Fasta vatten- och avloppsinstallationer skall utföras av behörig firma.
  • Tätskikt i våtutrymmen skall utföras av behörig firma.
  • Samtliga ovanstående installationer skall utföras fackmannamässigt.
  • Lättväggar (ej bärande) får demonteras, rivas eller flyttas.
  • Störande arbeten får endast utföras vardagar mellan kl 8-17. För övrig renovering gäller vardagar 8-20 och lördagar 10-16.
  • Informera, i god tid, dina grannar om renoveringen kan medföra störningar.
  • Behöver du stänga av vattnet i fastigheten en stund får detta göras mellan kl 10-15 på vardagar. Fastighetsskötaren ska kontaktas och vattenavstägningen måste meddelas 3-4 dagar i förväg på anslagstavlan i entrén.
  • Föreningens grovsoprum får inte användas för byggavall. Medlemmen har ansvaret för att se till att städning utförs i hissen, trapphuset och på våningsplanet.
  • INGEN förvaring av byggavfall eller byggmaterial får ske i trapphuset eller på våningsplanen.

Behöver du ritningar över huset?

Gå in på: www.stockholm.se/detaljplaner

– klicka på fliken “Ärenden och handlingar”
– logga in med BankID
– ange fastighetsbeteckning “Höken 29” och tryck på sök