Mäklaravsnitt

Här får du som mäklare information om Brf Svejk inför ditt säljuppdrag!

I juni 2000 förvärvades fastigheten Höken 29 på Östgötagatan 32 av Brf Svejk efter initiativ av de boende i huset. Föreningen äger fastigheten, och tomten innehas med äganderätt, som består av 41 lägenheter: en fyrarummare, femton tvårummare och tjugofem enrummare. Samtliga lägenheter är bostadsrätter och har en sammanlagd yta av 1 740 kvadratmeter. Det finns även fyra lokaler som hyrs ut, med en total yta av 300 kvadratmeter.
Huset uppfördes 1930/31 och ritades av arkitekt Ture Sellman. Fastigheten är kulturklassad i näst högsta graden och är exempel på tidig modernism.

Fastigheten
En större upprustning och ombyggnation genomfördes hösten 1995 och våren 1996. Vid denna renovering byttes yttertak, elsystem, vatten och avlopp, lägenhetsdörrar, kök- och badrum totalrenoverades. Tak sänktes för att ge plats åt ventilation och kablar. Lägenheterna ljudisolerades i taket samt väggarna mot grannlägenheter. Vid renoveringen inreddes även vindarna till tre lägenheter.

Huset består av två huskroppar med gemensamt trapphus. I den ena huskroppen finns det fem våningar och i den andra sex våningar. Hissen går till våningsplan fem.

I husets entréplan finns två stycken tvättstugor (en bokningsbar och en drop-in), cykelrum, soprum, barnvagnsrum, postfack samt elskåp. Huset har fyra trapphus-balkonger och en gård på cirka 150 kvadratmeter. I källaren finns lägenhetsförråd till lägenheterna. Ett fåtal av lägenheterna har dock förråd i sin lägenhet.

Styrelsen jobbar efter en långsiktig underhållsplan. I och med det räknar styrelsen kunna planera i god tid för de underhåll som krävs och därmed undvika eventuella avgiftshöjningar.

Aktuellt just nu

  1. Det finns inga planerade avgiftsändringar, uppdaterat 2020.
  2. Fönsterrenovering genomfördes för samtliga lägenheter under hösten 2019 och stamspolning under våren 2020. Till hösten 2020 planeras renovering av fasad, till följd av fönsterrenoveringen.

Styrelsen och förvaltning
Styrelsen består av en ordförande, ledamöter och suppleanter vilka väljs vid årsstämman.
Huset ekonomiska förvaltare är Botema Fastighets AB och teknisk förvaltare är TEKAB.

Övrig information
Kabel-tv tillhandahålls av ComHem och bredband via Bredbandsbolaget. Bredband 200/100 och basutbud för TV ingår i månadsavgiften.

Värme (fjärrvärme) och vatten ingår i månadsavgiften. Hushållsel ingår ej.

Föreningens grundinställning är att inte överlåta till juridisk person.

Vid delat ägande av en bostadsrätt ska minst 50 procent ägas av den som bor i lägenheten, för att den som bor i lägenheten inte ska räknas som andrahandshyresgäst. Vid samboförhållanden accepteras annan fördelning.

Vi har inga parkeringsplatser eller garage.

Överlåtelseavgift
Säljaren ansvarar för att överlåtelseavgiften betalas. Styrelsen godkänner inga överlåtelser om inte kvitto bifogas vid underskrift av utträde respektive ansökan om medlemskap. Överlåtelseavgiften betalas av säljaren, är för närvarande 1 000 kr och sätts in på PG 44 38 946-8, märkt med lägenhetsnummer och efternamn.

Skicka till föreningen (Brf Svejk, Östgötagatan 32, 116 25 Stockholm):
– Överlåtelseavtal.
– Ansökan om inträde/medlemskap/utträde.
– Frankerat svarskuvert.
– OBS! Kvitto på inbetald överlåtelseavgift från säljaren.
– För att
påskynda och underlätta hanteringen av försäljningen bifoga även gärna en UC/kreditupplysning av köparen.

//Brf Svejk

Stadgar och årsredovisning finns här >>