Boendeinfo

Vi äger huset tillsammans!

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Brf Svejk värnar om grannsämja och den gemenskap en bostadsrättsförening innebär, samtidigt som vi värnar om er medlemmars integritet, och vidgar er frihet att nyttja er lägenhet som ni vill.

Alla vi grannar är medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten. Du är alltså själv med och äger huset du bor i. Därför ska vi alla värna om att hålla rent i de gemensamma utrymmena så som balkonger och trapphus.

Tveka inte att kontakta styrelsen om du har några frågor.

föreningens stadgar finns mer information om de förutsättningar som gäller i Brf Svejk.

Ska du sälja din lägenhet?
Glöm inte att det är du som säljare som ansvarar för att överlåtelseavgiften betalas. Styrelsen godkänner inga överlåtelser om inte kvitto bifogas vid underskrift av utträde respektive ansökan om medlemskap. Överlåtelseavgiften är för närvarande 1 000 kr och sätts in på PG 44 38 946-8, märkt med ditt lägenhetsnummer och efternamn.

styrelsen@brfsvejk.se