Allmänna utrymmen

Entrén
Porten har kodlås som fungerar mellan kl 07.00-23.00. Därefter är det access-brickan som gäller.

I husets entréplan finns två tvättstugor, cykelrum, soprum, barnvagnsrum postboxar samt elskåp. Hela entré-partiet byttes ut hösten 2006. Brandmyndigheter tillåter inte att cyklar, kassar med återvinningspapper, barnvagnar eller liknande ställs i entrén eller på våningsplanen. Städning försvåras också om det står prylar på dessa ytor. Dessutom är det stor risk att väggar och färglager får skador när cyklar ställs där.

Soprum
I soprummet finns kärl för tidningar, grovavfall, elektronik, matavfall och hushållssopor. I soprummet står även en stor vitt kyl som tillhör restaurangen och är ett utrymme för deras sopor.

På Åsögatan nära Götgatan finns en återvinningsstation där du slänger glas, metall, kartong och övriga sopor som inte hör hemma i grovsoprummet.

Hiss
Hissen är inte stor men den är bra ändå. Vi har en leverantör som sköter servicen av den.

Tvättstugor
Det finns två tvättstugor i huset. En stor tvättstuga med två tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, magnel och stykbräda som måste bokas och en liten tvättstuga med en tvättmaskin och en torktumlare som inte kan bokas. Saknar du nyckel till bokningstavlan kontakta TEKAB.

Bokad tvättid tas i anspråk senast en halvtimme efter starttidpunkten. Städa efter dig efter avslutat tvättpass och töm filtret i torktumlaren och det som sitter på väggen bakom maskinen. Glöm inte att ta bort nyckeln på bokningstavlan. För övriga trivselregler – se anslag som finns i tvättstugan.

Maskinerna i tvättstugorna får endast användas mellan klockan 07:00 och 22:00. Ljudet från dessa stör människor som bor i nära anslutning till tvättstugorna.

Cykelrum
Längst in till vänster i entréplanet finns cykelrummet. Här ställer du din cykel så att den inte står i vägen.

Barnvagnsrum
Till vänster om cykelrummet finns ett rum avsett för barnvagnar.

Städskrubb
Till höger om cykelrummet finns ett utrymme som bara husets städare har tillgång till. Under vintern städas trapphuset en gång per vecka och under sommaren varannan vecka.

Källare
Lägenhetsinnehavare ansvarar för att märka sitt källarförråd med lägenhetsnummer och namn. Inga prylar får ställas i källarens gång eller trappa. Orsaken är brandsäkerhets- och trevnadsskäl.

Lägenheter med beteckning som slutar på en åtta har inget förråd i källaren utan har istället yta för detta ändamål i sin lägenhet.

I källaren finns också undercentralen med intag för fjärrvärme, reglerutrustning för värme och varmvatten samt restaurangens fettavskiljare.

Elskåp och evakueringsgång
Mellan den lilla tvättstugan och barnvagnsrummet finns en låst förbindelse till restaurangen. Dörren till denna gång får absolut inte blockeras eftersom det är en evakueringsväg. I gången finns väggtäckande skåp på vardera sidan i vilket fastighetens el-central är placerad. Varje lägenhet har här sin elmätare och sina huvudsäkringar.

Våningsplan
För våningsplanen gäller samma regler som för entrén vad beträffar uppställning eller förvaring av prylar. Det är således inte tillåtet att ställa upp någonting utanför din lägenhet. Dörrmattan får du ha på insidan på grund av brandsäkerhetsskäl. Då blir det också enklare att hålla rent för städarna.

Balkonger
Huset har fyra trapphusbalkonger. Utrymmena skall hållas välstädade och kunna användas vid en eventuell evakuering vid våningsplanen. Det är tillåtet att möblera balkongerna med stolar, bord osv. Ni som röker på balkongerna: ta bort fimparna efter er och se till att lägenheterna i närheten ej blir störda av röklukten.

Gården
Vi har en liten gård på cirka 150 kvadratmeter. Föreningen har köpt in utemöbler samt växter till denna. Varje vår försöker vi städa gården samt ställa iordning uteplatsen så att medlemmarna kan använda gården. Här finns också möjlighet att piska mattor.

En diskussion med grannhusen har genomförts om vi kan ta bort det järnstaket som skiljer vår gård från deras. Tyvärr var ägaren till grannhuset emot vårt förslag och därmed står staketet kvar.

Allmänt
Var aktsam om föreningens egendom och underrätta omedelbart styrelsen om du får kännedom om skador på eller i huset som kräver skyndsamma åtgärder. Styrelsen tar också tacksamt emot förslag på förbättringar och andra synpunkter rörande husets och dess förvaltning.