Husets arkitektur

“Många av arkitektens hus håller en hög klass. Några kan betraktas som små mästerverk.” skriver Anna Blomberg i en universitetsuppsats om Ture Sellman. Han föddes 1888 och dog 1968. Som arkitekt var han verksam från sin examen på KTH 1914 fram till 1941 då istället intresset för fotografin tog överhand. 1931 grundande han Sellmanfilm som sysslade med avancerad fototeknik och färgfilm.

Sellman ritade många hus i Stockholm, en uppgift säger 57 stycken, en annan 92 med tillägget att det förmodligen är fler. Sellmans stil var präglad av brytningstiden mellan klassicism och modernism. Hans tidiga hus visar prov på det förstnämnda och de senare på det senare. Något han alltid var noga med var entrén. “De tydligt markerade portarna och trappuppgångarna har alltid en egensinnig formgivning, med raffinerat enkla detaljer.” skriver DN i en stor artikel om Sellman. I samma artikel konstateras att en arkitekt som inte ritat kyrkor, bibliotek eller museum sällan blir kända “det var inte fint att rita bostadshus”. Sellmanhus finns i stort sett över hela Stockholm inklusive Essingeöarna och Hammarbyhöjden.

I vår närhet finns flera Sellmanobjekt. Det mest kända är Katarina stiftelses hus på Åsögatan 95 som uppfördes 1934. Bredvid Åsö gymnasium ligger Hallandsgatan 48 som uppfördes 1927-1927. Allhelgonagatan 7, Helgalunden 11, Tjärhovsgatan 10 och Vetegatan 4-10 är andra exempel från Sellmans arkitektkontor. Bjurholmsgatan 18 och 20, Gotlandsgatan 58, Skånegatan 53/53A, Bondegatan 50 och Östgötagatan 87 är ytterligare några Sellmanhus i vår närhet. En fastighet av Sellman är nästan en kopia på vårt. Detta återfinns på Bondegatan 52/54 i hörnet av Renstiernasgatan.

Artikel från DN om arkitekten

Mer om Sellman:
Ulf Melander, “Ture Sellman och Katarinastiftelsens hus Åsögatan 95”.

Anna Blomberg, “Ture Sellman, visionär eller krass realist”.

Information om Sellmans hus kan du hitta i Boken om “Malmarna” som bland annat finns på Faktarummet i Stadsmuseet. Där finns också en del gamla bilder på huset och en del historik från kvarteret från 1600-talet och framåt.