Lägenheterna

Lägenhetsnummer
Varje lägenhet har ett unikt tresiffrigt nummer. Nummer 301 innebär att lägenheten finns på våning 3 och 01 att det är första lägenheten räknat från där trappan går upp mot nästa våning, det vill säga till vänster om hissen om man har hissen framför sig. Lägenheten 302 blir då lägenheten bredvid 301 och så vidare. Efter inrättandet av det nationella lägenhetsregistret har siffran 1 lagts till framför lägenhetsnumret. 301 är numera 1301.

Lås
Varje lägenhet är utrustad med säkerhetsdörr. Nyckel till överlåset kan inte kopieras utan särskilt tillstånd. Behöver du en extra nyckel så kontakta TEKAB. De uppgifter som behövs är: namn, personnummer, lägenhetsnummer och önskat antal nycklar. Därefter kontaktar TEKAB Södermalms Lås. Efter det kan medlemmen själv gå till Södermalms Lås och få nycklarna tillverkade. Skjuttillhållarlåset bör bytas när du tillträder lägenheten eftersom dessa nycklar kan kopieras utan särskilt tillstånd.

Tips! De flesta försäkringsbolag ger dig rabatt om du har säkerhetsdörr.

Ventilation
Huset har ett modernt fläktsystem som bygger på beprövade och funktionella principer, ett så kallat IFK-system. Friskluft hämtas från intag på huset tak och leds ner till lägenheterna där luften strömmar ut i hall och rum. Luften sugs sedan ut i kök och badrum med hjälp av en fläkt som sitter ovanför spisen. Fläkten är alltid på men kan regleras i hastighet. När du lagar mat vrider du på det högra reglaget vilket gör att utsuget prioriterar matoset framför fukten i badrummet. Går köksfläkten sönder innebär det att tillförseln av friskluft till lägenheten försämras.

Tips! För att få ännu bättre funktion på utsuget blir det bättre effekt om du öppnar ett fönster. När du duschar gäller samma sak, bäst är att ha badrumsdörren lite på glänt.

El
Varje lägenhet är utrustad med jordfelsbrytare. Tips! Har du jordfelsbrytare kan du ofta få rabatt på din hemförsäkring.

Felanmälan
Felanmälan görs till antingen, beroende på vad felet är, Botema eller TEKAB. För vissa saker är du själv ansvarig i lägenhet. I princip allt som hör till det inre underhållet medan föreningen ansvarar för det yttre underhållet.

TV & bredband
Huset har kabel-tv genom ComHem och bredband genom Bredbandsbolaget. Bredband ingår i månadsavgiften fr o m april 2018.