Ordningsregler

Varför ordningsregler

Ordningsregler kan på många sätt öka trivseln i vår förening. Ordningsreglerna gäller inte bara bostadsrättshavare utan även andrahandshyresgäster. Styrelsen har tagit fram detta dokument med regler för att underlätta för medlemmar och andrahands-hyresgäster att agera på rätt sätt i vår förening. Det är ditt ansvar som bostadsrättshavare att informera dina andrahandshyresgäster om reglerna i vår förening. Dokumentet finns på svenska och engelska på vår hemsida, http://www.brfsvejk.se/boendeinfo/ . Hyr du ut i andrahand tipsar vi om att ha det utskrivna dokumentet i lägenheten så att andrahandshyresgästerna kan komma åt informationen.

1.   Om allmän aktsamhet

 • Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Om skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten. Fastighetsskötarfirman har jourberedskap och händer något akut som exempelvis vattenskada eller översvämning skall felanmälan göras omedelbart.

2.   Om säkerhet

 • Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Porten har kodlås som fungerar mellan kl 07.00-23.00, resterande tider är det access-brickan som gäller.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Se till att dörrar som t.ex. till källare, tvättstuga, cykelrum och soprum går i lås efter att du har passerat.
 • Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare.
 • Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.
 • Brandmyndigheter tillåter inte att cyklar, kassar med återvinningspapper, barnvagnar eller liknande ställs i entrén, källargångar eller på våningsplanen.
 • Det är förbjudet att lämna byggmaterial eller annan typ av material i de gemensamma utrymmen en längre period. Se mer info om avfallshantering under Sophantering.

3.    Om gemensamma kostnader

 • Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Kostnader för vatten betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.
 • Bostadsrättshavare ska byta eller låter byta kranpackning när vatten står och droppar. För byte av kranpackning tipsar vi om järnaffären Järnhörnan på Södermannagatan 46.

4.   Om störningar

 • För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende.
 • Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Detta gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, gård och tvättstuga.
 • Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22:00 till kl 7:00.
 • Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att du stör.

5.   Om sophantering

 • Som boende är du skyldig att hantera soporna på rätt sätt.
 • I Sverige har vi höga ambitioner när det gäller källsortering och det är därför mycket viktigt att vi alla fortsätter att sortera rätt.
 • Allt slarv med felsorterat och osammanpressat avfall i soprummet kostar dessutom vår förening mycket pengar.
 • I soprummet finns kärl för tidningar, grovavfall, elektronik, matavfall och hushållssopor. Följ skyltarna för att sortera rätt.
 • Tänk på att det är förbjudet att lägga sopor utanför soprummet.
 • På Åsögatan nära Götgatan finns en återvinningsstation där du slänger metall, batterier, kartong och övriga sopor som inte hör hemma i grovsoprummet.
 • Använd gärna appen Tiptapp för att få snabb hjälp med en hämtning av det du inte själv klarar eller hinner få bort.

6.   Tvättstugor

 • Bokad tvättid tas i anspråk senast en halvtimme efter starttidpunkten.
 • Det finns två tvättstugor i huset. En stor tvättstuga med två tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, mangel och strykbräda som måste bokas och en liten tvättstuga med en tvättmaskin och en torktumlare som inte kan bokas.
 • Städa efter dig efter avslutat tvättpass och töm filtret i torktumlaren och det som sitter på väggen bakom maskinen.
 • Glöm inte att ta bort nyckeln på bokningstavlan. För övriga trivselregler – se anslag som finns i tvättstugan.
 • Maskinerna i tvättstugorna får endast användas mellan klockan 07:00 och 22:00.

7.   Gården

 • Gården får användas av alla medlemmar och deras gäster. Där gäller samma ordningsregler som i resten av fastigheten.
 • För piskning och vädring av mattor, sängkläder m m finns piskställning på gården.

8.   Lägenhetsunderhåll

 • Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten.
 • Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. De finns på vår hemsida: http://www.brfsvejk.se/boendeinfo/stadgar/
 • Om något går sönder måste du se till att det repareras.
 • Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Frågor? Kontakta styrelsen.

styrelsen@brfsvejk.se