Kontakt

Styrelsen styrelsen@brfsvejk.se
Ordförande Karolina Renhed
Ledamot Carmen Stefan
Ledamot Anders Wickström
Ledamot David Sunnerfors
Ledamot William Naversten
   
Suppleant Fredrik Hjelm
Suppleant Olof Kernell

 

Botema Fastighets AB
Botema kontaktar du vid frågor kring månadsavgiften och övriga administrativa ärenden som överlåtelser och pantsättningar.
Hemsida www.botema.se
Telefon 08-32 74 60
Postadress Box 6018, 102 31 Stockholm
Besöksadress Upplandsgatan 35, Stockholm
TEKAB
TEKAB är föreningens fastighetsskötare.
Adress Östgötagatan 53
Telefon 08-640 05 63
E-post tekab@comhem.se

Fakturaadress

BRF Svejk
FE-5634-32
831 90 Östersund

botema@pdf.scancloud.se